Paweł Gojny

sobota, 09 czerwiec 2012 13:01

Ważne informacje

 

      Gminny Ośrodek Kultury we Władysławowie

                                         62-710 Władysławów

                                               ul. Rynek 23

                     tel.: (63) 279 50 93   e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

                                          www.gok.wladyslawow.pl

                               NIP:  6681669249     REGON:  310500553

                Nr rachunku bankowego: 92 8530 0000 1100 0003 2000 0010

                    Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury:  Krzysztof Owczarek

    Do podstawowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury należy:

  • rozpoznawanie, rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych;
  • przygotowywanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych;
  • kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze;
  • organizowanie przedsięwzięć propagujących i prezentujących dorobek kulturalny;
  • organizowanie wydarzeń kulturalnych z zakresu tradycji narodowej oraz ochrony dziedzictwa narodowego;
  • współpraca z instytucjami kultury, z jednostkami oświatowymi i wychowawczymi, fundacjami, stowarzyszeniami,
  • samorządami gminnymi, osobami prawnymi i fizycznymi mogącymi służyć pomocą przy realizacji zadań Gminnego Ośrodka Kultury.

 

     Gminny Ośrodek Kultury realizuje swoje zadania przede wszystkim poprzez organizowanie form  zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w kulturze.

 

     Gminny Ośrodek Kultury we Władysławowie działa na podstawie:

 

          1. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu     

              działalności kulturalnej ( Dz. U. z 2012r. poz.406),

          2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142,  

              poz. 1591 z póź. zm.),

          3. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U.  z 2009 r., Nr 152,   

              poz. 1223 z póź. zm.),

          4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2009r.

              Nr 157 poz.1240),

          5. Statutu Gminnego Ośrodka Kultury we Władysławowie nadanego Uchwałą 

              Nr  26/03 Rady Gminy Władysławów z dnia 27.02.2003 r.

 

     Gminny Ośrodek Kultury pracuje   od wtorku do soboty włącznie, od godziny 8.00 

do godziny 20.00.

 

 

 

sobota, 09 czerwiec 2012 12:50

O nas

W początkach XVIII w. do Władysławowa przybyli osadnicy z Niemiec wyznania luterańskiego. Oni to w 1775 roku otrzymali pozwolenie od właściciela Władysławowa Hrabiego Aleksandra Gurowskiego. „ …. Sz PP Ewangelistom niniejszym dokumentem czyni się wiadomo: Jż na fundamencie prawa y sprawiedliwości przychyleiąc się do żądania PP Ewangelistów Ewangelistów obywatelow miasta Władysławowa pozwalam im tymże mieście moim Dziedzicznym postawienie Domu wygodnego do ich nabożeństwa y dotego wiecznemi czasy rezygnuje im plac według ich potrzeby, aby zaś mieli ciż PP Ewangelistowie przyswojeń chęci powiększenia mieszkających liczby, na tenże Dom do Boskiej Chwały, przyrzekam im z borów moich Drzewa y czymkolwiek zaydzie możność dopomodz im racze. Datt WładysławowieDnia 4 Października 1775 r. Aleksander Gurowski ” Świątynia służy wiernym blisko 100 następnych lat. W roku 1872miejscowy garbarz Karl Wilhelm Kneifel, który w obliczu ciężkiej choroby ufundował nowy kościół, przez wiernych nazywanym „kościołem Kneifla”.

Zbudowany na planie wydłużonego prostokąta z cegły na podmurówce z kamienia polnego. Zbór ten pełnił rolę świątyni do 1945 roku. Przez następne lata zaniedbany – niszczał. W roku 1974 zrodził się pomysł wykupienia kościoła. Mijają kolejne lata . W 1978 r. Urząd Gminy we Władysławowie wykupił obiekt od Konsystorza Ewangelickiego. W roku 1983 rozpoczęto opracowywanie dokumentacji. Część prac remontowych wykonał oddział Budowlano- Montażowy WZSR z Turku, pozostałe prace remontowe - miejscowi rzemieślnicy pod nadzorem inż. Józefa Kurca z Turku. Autorem dokumentacji był mgr inż. Henryk Sobczak z Konina.

 

23 maja 1986 roku hejnał z wieży kościoła ewangelicko- augsburskiego zainaugurował Dzień Działacza Kultury w woj. konińskim, a tym samym nowy rozdział w historii obiektu.

 

sobota, 14 kwiecień 2012 15:22

XXI Artystyczne Spotkania Seniorów

sobota, 14 kwiecień 2012 15:22

Dożynki Gminno-Parafialne 2011

sobota, 14 kwiecień 2012 15:21

Dzień Dziecka we Władysławowie

sobota, 14 kwiecień 2012 15:21

Kartki i piosenki Wielkanocne

sobota, 14 kwiecień 2012 15:20

Wiosenne bajanie we Władysławowie

sobota, 14 kwiecień 2012 15:19

Wszystko dla Kobiet

BIP

Dla administratora

Kontakt

T: +48 63 279 50 93

E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.