Paweł Gojny

sobota, 09 czerwiec 2012 13:49

Stowarzyszenie Oldboyi

Stowarzyszenie Oldboyi zostało zarejestrowane w Starostwie Powiatowym 27.03.06 r.. Nieoficjalnie działa już od 2004 roku, kiedy to Darek Gąbka zmontował drużynę piłki nożnej Oldboyi. Drużyna zaczęła brać czynny udział w turniejach na boiskach Władysławowa i Brudzewa. Zimą brała czynny udział w rozgrywkach halowych (z różnym skutkiem). W 2005 roku został zorganizowany I Gminny Turniej Oldboyi o Puchar Wójta Gminy Władysławów Krzysztofa Zająca. Drużyna zajęła 3 miejsce.


W 2005 roku zorganizowany został również Festyn Integracyjny dla dzieci i osób niepełnosprawnych z gminy Władysławów i gminy Brudzew. Odbył się wówczas mecz po między drużyną księży i drużyną Oldboi - zakończony remisem. Za namową Wójta Krzysztofa Zająca, a w szczególności Zastępcy Wójta Piotra Szewczyńskiego, od początku roku 2006 zaczęto czynić starania o rejestrację Stowarzyszenia w Starostwie Powiatowym w Turku. Rejestracją Stowarzyszenia zajął się Darek Gąbka, a pomagali mu Tomek Dzikowski i Zbyszek Gąbka.

Zarejestrowaliśmy się 27 marca 2006 roku. I tak zaczęła się nasza historia założenia stowarzyszenia.

Stowarzyszenie pragnie podziękować Wójtowi Gminy Władysławów Krzysztofowi Zającowi, Zastępcy Wójta Piotrowi Szewczyńskiemu, Dyrektorowi Domu Kultury we Władysławowie Wojciechowi Czekale i Tomkowi Zydorkiewiczowi.

Szczególne podziękowania za okazaną pomoc Miłoszowi Olkowi.

 

 

  Zarząd

 

Prezes - Dariusz Gąbka

I Vice Prezes - Mirosław Kowalski

II Vice Prezes - Zbigniew Gąbka

Sekretarz - Tomasz Dzikowski

Skarbnik - Andrzej Matuszak

Członek - Janusz Wojdak

Członek - Leszek Nowinowski

 

Komisja Rewizyjna

 

Przewodniczący - Andrzej Ziętek

Sekretarz - Zenon Ratajczyk

Członek - Krzysztof Swęndrowski

 

 Członkowie

 

Dariusz Gąbka - PREZES

Zbigniew Gąbka - MŁODY

Tomasz Dzikowski - DZIKU

Leszek Nowinowski - LECHU

Marek Antczak - MARIO

Marek Krysiak - MARKO

Kszysztof Swędrowski - KRZYSIU

Andrzej Matuszak - CIACHO

Andrzej Ziętek -

Mirosław Kowalski -

Stanisław Szczeciński -

Zenon Ratajczyk - ZENIU

Roman Chudzik - KUMAN

Tomasz Kalinowski - KALINOSIU

Henryk Kordylewski - KORLEONE

Marcin Sobczak - SOPRANO

Jan Gapsa - STRAŻAK

Jarosław Przybył - RZEŹNIK

Janusz Wojdak - JANAS

Mieczysław Wojdak - MIECIU

Wojciech Szewczyński - SIWY

Józef Zdych - JÓZEK

Dariusz Wróbel - SZWAGIER

Jerzy Rosiak - RASIAK

Paweł Peter - PECIU

Sebastian Soszyński - SEBA

Marcin Olek - MĄKA

Marcin Piaskowski – PIASEK


sobota, 09 czerwiec 2012 13:45

Kabaret Guzik

Kabaret GUZIK ( Gminna Unia Ziomków i Krasnali) oficjalnie został założony w marcu 2006 r. Inicjatorem i instruktorem jest Iwona Kasprzak. Pomysłodawczyniami kabaretu są same uczestniczki ( obecne gimnazjalistki), z których część współpracuje z instruktorką już szósty rok, zasilając wcześniej Szkolny Kabaret Mrówa , działający obecnie przy Szkole Podstawowej we Władysławowie.

 


Obecnie kabaret liczy osiem osób. Oto one:


Anna Klimas, Kamila Żółtyszek, Monika Majchrzak, Olga Zasada, Izabela Golczyńska, Monika Pokrywiecka, Dominika Kasprzak, Dominika Wojnarowska, Paulina Szewczyk.


 

Inspiracją naszej twórczości jest wszystko co nas otacza, seriale komediowe. Potrafimy śmiać się z samych siebie a nasze słabości obracamy w atut. Jesteśmy bardzo rozśpiewanym


 

 i roztańczonym kabaretem. Śmieszymy grą słowną, zaskakującymi skojarzeniami, racjonalnym absurdem oczywiście. Nasz kabaret ma specyficzny klimat ludowy, wynikający z zainteresowań  publiczności- lokalnego społeczeństwa. Scenografię, stroje i teksty przygotowujemy sami wg autorskich scenariuszy instruktora. Naszym głównym celem jest:  


-pokonywanie barier „wstydu scenicznego”

-rozbudzanie zainteresowań scenicznych

-próby gry aktorskiej i umiejętności interpretacji tekstu kabaretowego

-upowszechnianie kultury żywego słowa ( poprawna dykcja, prawidłowy oddech, znaki przestankowe)

-rozbawianie publiczności

-promocja młodych talentów

- wspólna, dobra zabawa
 


Wśród nas nie ma gwiazd estradowych, wszyscy jesteśmy zwykłymi amatorami sceny.

 

Wdrażamy przyświecające nam motto:


  „ Darząc uśmiechem –uszczęśliwiasz serce” ( G.K.Gibran) 

 


sobota, 09 czerwiec 2012 13:38

Koło wędkarskie

Koło wędkarskie nr 33 działa przy Gminnym Ośrodku Kultury od lutego 2003 roku.Inicjatorami powstania byli: Leszek Ratajczyk, Igor Sobczak, Andrzej Ratajczyk i Wojciech Czekała. Pierwszym prezesem koła został wybrany Sławomir Maliński, a w skład zarządu weszli: Zbigniew Krych, Igor Sobczak, Wojciech Czekała i Bogdan  Kacała.Koło liczy ponad 60 członków. Pragnąc rozszerzyć i propagować wędkarstwo w naszej Gminie organizuje wiele zawodów wędkarskich, które cieszą się dużym zainteresowaniem, szkoli młodzież, którj wypełnia wolny czas oraz uczestniczy w czynach społecznych porządkując zborniki wodne.Od lutego 2005 roku nowym prezesem został Igor Sobczak, a skład zarządu weszli: Lech Wesołowski, Leszek Ratajczyk, Grzegorz Pływacz i Wojciech Czekała. Koło jest jednym z prężniej działających w okręgu konińskim.
PODSUMOWANIE DZIAŁALNOŚCI:


W dniu 2 lutego br. odbyło się zebranie sprawozdawcze koła wędkarskiego nr 33 działającego przy naszym domu kultury. Zebranie otworzył prezes koła Igor Sobczak, który powitał gości, podsumował działalność koła w ubiegłym roku oraz przedstawił plany koła na rok bieżący.

 

 

Gośćmi zebrania byli: Wójt Gminy Krzysztof Zając, Zastępca Wójta Piotr Szewczyński, radni gminy Andrzej Kujawa i Maciej Czaja, Agnieszka i Jacek Rosa - sklep wędkarski Wodnik Szuwarek i prezes koła wędkarskiego przy elektrowni Adamów Krzysztof Herma
n. Prezes złożył takżę serdeczne podziękowania dla Wójta Gminy Krzysztofa Zająca za wspieranie finansowe i materialne naszego koła. Po odczytaniu sprawozdań finansowych i komisji rewizyjnej koła nastąpiło wręczenie pucharów Grand Prix za rok 2006. Zwyciężył Konrad Woźniak przed Dawidem Bińkowskim i Lechem Wesołowskim. W związku z rezygnacją dwóch członków zarządu przefłosowane zostały takżę zmiany. W skład zarządu wchodzą obecnie: Igor Sobczak - prezes, Lech Wesołowski - wice prezes, Wojciech Czekała - skarbnik, Konrad Woxniak - gospodarz oraz Marcin Grzelak - sekretarz. Życzymy naszym wędkarzom taaaakiej ryby i połamania wędki!


sobota, 09 czerwiec 2012 13:30

Koło plastyczne

Dziecięce Kółko Plastyczne istnieje od 1986 roku. Od listopada 1989 roku instruktorem plastyki jest Piotr Krawczyk.


Na przestrzeni wielu lat uczestnicy koła licznie brali udział w konkursach i przeglądach plastycznych zarówno na szczeblu gminnym, regionalnym i wojewódzkim. Wielu z nich zdobyło wiele nagród i wyróznień. Byliśmy pomysłodawcami pleneru dziecięcego, który odbył się w czerwcu 2004 roku przy współpracy Miejsko -Gminnego Ośrodka Kultury w Tuliszkowie. Tematem przewodnim była WIOSKA INDIAŃSKA - zajęcia warsztatowe prowadził P. Krawczyk. W lipcu  2005 roku byliśmy organizatorami trzydniowego pleneru dziecięcego, w plenerze uczestniczyła młodzież    i dzieci z Tuliszkowa, Kazimierza Biskupiego, Władysławowa i Wyszyny. Tematem przewodnim pleneru były: "Płoty". Bralismy udział w Warsztatach Plastycznych w PRZYSTANI w Turku, gdzie zajęcia z rzeźby prowadził nasz instruktor.

 

Obecnie grupa liczy 11 osób.

sobota, 09 czerwiec 2012 13:19

Big Band Blue

Zespół wyłonił się z miejscowej Orkietry Dętej OSP w maju 2003 roku. Obecnie tworzy go 18 muzyków. Kierownikiem zespołu jest kapelmistrz wspomnianej orkiestry Andrzej Kujawa. Big Band wystąpił w 2004 roku podczas Finału Konkursu Wilekopolski Wójt Burmistrz Roku w Poznaniu.

sobota, 09 czerwiec 2012 13:18

Zespół Wspomnienie

Zespół działa przy Klubie Seniora występuje od 1993 roku. Obecnie jest w nim piętnaście osób. Jego kierownikiem jest Henryk Trocha. Zespół wykonuje popularne utwory muzyki rozrywkowej. Koncertował m.in. podczas Wielkopolskich Spotkań Klubów Seniora w Wilczynie.

sobota, 09 czerwiec 2012 13:16

Zespół Wyszynianki

Zespół  “Wyszynianki” działa przy GOK we Władysławowie od listopada 2003r. Instruktorem zespołu jest Paweł Siwiński, a kierownikiem artystycznym Grażyna Pawlicka. Do zespołu należy 7 pań: Zofia Nowakowska, Lucyna Kamińska, Anna Krawiec, Henryka Jankowska, Małgorzata Wiśniewska, Bożena Waloszek, Irena Kotońska.

 

Zespół uczestniczy w przeglądach zespołów strażackich, spotkaniach seniorów, przeglądach zespołów wiejskich, biesiadach ludowych. Swój repertuar reprezentuje także na festynach, uroczystościach gminnych, strażackich.

 

“Wysznianki” dostrzegane są przy jury i publiczność, czego dowodem są liczne nagrody. Repertuar “Wyszynianek” to piosenki ludowe, biesiadne, pieśni religijne, kolędy. Każdego roku w miesiącu styczniu w GOK – świetlica w Wyszynie zespół występuje z koncertem kolęd. 23 lutego 2006 roku “Wyszynianki” wystąpiły w telewizji TRWAM – był to program poświęcony historii kościoła w Wyszynie, zespół śpiewał piosenki Maryjne.
 

My “Wyszynianki” z Wyszyny
niedaleko Konina
Władysławów to nasza gmina

Każda piosenka ma koniec i początek
spotykamy się na próbie w każdy piątek

Ćwiczymy tak długo dopóki głos i czas pozwala
a piosenka w nas radość rodzi i wyzwala.

Jesteśmy zawsze uśmiechnięte, może nie tak znane
ale za to rozśpiewane

Chwalić się nie wypada, lecz swą wartość znamy
dla ludzi z miłości i serca śpiewamy

Nie straszne nam Opole
my śpiewamy w remizie, kościele i szkole.

Kocha muzykę, muzyka jest mu bliska
jest z nami Paweł Siwiński, nasz akordeonista.

Zaprzyjaźniona z zespołem i nasza
kierowniczka to Grażyna Pawlicka.

sobota, 09 czerwiec 2012 13:07

Kontakt i dojazd

 

 

 

sobota, 09 czerwiec 2012 13:06

Przydatne linki

 

 

 

www.mkidn.gov.pl

www.archiwa.gov.pl

www.bn.org.pl

www.cricoteka.pl

www.culture.pl

www.fn.org.pl

www.fcs.org.pl

www.iam.pl

www.instytutksiazki.pl

www.imit.org.pl

www.nife.pl

www.instytut-teatralny.pl

www.nck.pl

www.mck.krakow.pl

www.mocak.com.pl

www.ethnomuseum.pl

www.muzhp.pl

www.mnw.art.pl

www.1944.pl

www.artmuseum.pl

www.zacheta.art.pl

www.pisf.pl

 

sobota, 09 czerwiec 2012 13:05

Identyfikacja wizualna

 

 

 

 

 

BIP

Dla administratora

Kontakt

T: +48 63 279 50 93

E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.