Paweł Gojny

wtorek, 04 czerwiec 2019 08:48

Klauzula RODO

Klauzula informacyjna


W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury we Władysławowie.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury we Władysławowie mający swoją siedzibę w 62-710 Władysławów, ul. Rynek 23, tel.: +48 63 279 50 93.
 2. W Gminnym Ośrodku Kultury wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .
 3. Gminny Ośrodek Kultury we Władysławowie gromadzi Państwa dane w celu:
 • realizacji zadań związanych z edukacją, tworzeniem, upowszechnianiem i ochroną kultury;
 • zadań związanych z organizowaniem imprez artystycznych lub rozrywkowych;
 • informowania o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych;
 • podjęcia pracy.
 1. W związku z przetwarzaniem w Gminnym Ośrodku Kultury we Władysławowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści danych z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Gminny Ośrodek Kultury we Władysławowie;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, w pozostałych przypadkach, w których Gminny Ośrodek Kultury we Władysławowie przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Gminny Ośrodek Kultury we Władysławowie posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 1. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Kultury we Władysławowie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach ochrony danych , to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. W Gminnym Ośrodku Kultury we Władysławowie nie wykonuje się przetwarzania Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany.

 

 
I N F O R M A C J A


Biorąc udział w wydarzeniach organizowanych przez Gminy Ośrodek Kultury we Władysławowie, które  odbywają się w budynkach lub na terenie otwartym w gminie Władysławów wyraża Pani/Pan zgodę na upublicznianie swojego wizerunku w celu wykorzystania zdjęć i filmów w mediach, stronach internetowych, w tym na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury, Urzędu Gminy we Władysławowie oraz w Głosie Władysławowa.

 

 

Gminny Ośrodek Kultury we Władysławowie zaprasza na zajęcia

wtorek, 03 lipiec 2012 08:17

Strona w trakcie budowy...

 

 

 

wtorek, 03 lipiec 2012 07:44

"Historia zlodowaceniem pisana"

wtorek, 03 lipiec 2012 07:34

Program wakacyjny - SIERPIEŃ

wtorek, 03 lipiec 2012 07:18

Program wakacyjny - LIPIEC

poniedziałek, 11 czerwiec 2012 08:00

IV Konkurs Kolęd i Patorałek

Protokół z IV Konkursu Kolęd i Pastorałek Władysławów 2009r. 


Komisja po wysłuchaniu 24 wykonawców w trzech kategoriach wiekowych postanowiła przyznać:

I Kategoria Nagroda:Marta Kałuża ze Szkoły Podstawowej w Chylinie

Wyróżnienia:

Weronika Darul

Weronika Bocian

Weronika Walczak 

II Kategoria

Nagroda:

Klaudia Uznańska

Justyna Brzezińska

Izabela Kaczmarska 

Wyróżniena:

Karolina Krupa

Olga Napierała

Adrian Obrzut 

III KategoriaNagroda:

Aleksandra Altman

Klaudia Woźniak 

Wyróżnienie:

Dominika Tarłowska

Mateusz Czupryński


Przejdź do galerii zdjęć z wydarzenia


poniedziałek, 11 czerwiec 2012 07:56

Międzypowiatowy Festiwal w Malanowie

Kolędy i pastorałki już od najdawniejszych czasów cieszyły się wielką popularnością, śpiewali je wszyscy - chłopi, mieszczanie i królowie. Są one fenomenem i ponadczasowym znakiem naszej narodowej tożsamości, łączą elementy religijne z życiem codziennym.


     W Malanowie 13 grudnia 2009 r. został zorganizowany Międzypowiatowy Festiwal Kolęd,Pastorałek i  Piosenek Zimowych, na którym najwyższą nagrodę w postaci Grand Prix otrzymał zespół „Meduza” z naszego Domu Kultury prowadzony przez instruktora Dawida Różyckiego. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

poniedziałek, 11 czerwiec 2012 07:41

X Wielkopolskie Artystyczne Spotkania Seniorów

Protokół z obrad Komisji Artystycznej X Wielkopolskich Artystycznych Spotkań Seniorów Władysławów 25.10.2009r.

 

Komisja Artystyczna w składzie:

Wenancjusz Kurzawa – muzyk z Bydgoszczy,  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Seniorów,

Maria Witczak – instruktor ds. teatru Centrum Kultury i Sztuki w Koninie

Krystian Weber – instruktor ds. muzyki Centrum Kultury i Sztuki w Koninie 

po wysłuchaniu  i obejrzeniu 11 zespołów postanowiła przyznać następujące nagrody i wyróżnienia: 

Nagrodę Główną Dyrektora Centrum Kultury i Sztuki w Koninie w wysokości 700 zł.

Zespołowi „Wspomnienie” z Gminnego Ośrodka Kultury we Władysławowie 

Nagrodę Wójta Gminy Władysławów  Zespołowi „Retro” z Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie 

Nagrodę Gminnego Ośrodka Kultury we Władysławowie Zespołowi„Sentymentalne serca” z Kramska 

Nagrodę Centrum Kultury i Sztuki w Koninie w wysokości 300 zł.Zespołowi„Wyszynianki” z Gminnego Ośrodka Kultury we Władysławowie 

Nagrodę Starostwa Powiatowego w TurkuZespołowi „Działkowiec”działający przy Rodzinnym Ogrodzie „Hutnik” w Koninie 

Wyróżnienie Centrum Kultury i Sztuki w Koninie w wysokości 200 zł.Zespołowi „Senior” z Domu Kultury w Golinie 

Wyróżnienie Centrum Kultury i Sztuki w Koninie w wysokości 200 zł.Duetowi „Ona i On” z Klubu Mieszkańców Konińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 

Wyróżnienie Centrum Kultury i Sztuki w Koninie w wysokości 200 zł.Solistce zespołu „Harmonia” z Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie  


Przejdź do galerii zdjęć z wydarzenia


poniedziałek, 11 czerwiec 2012 07:30

XIX Artystyczne Spotkania Seniorów

W dniu 19 i 20 września Gminny Ośrodek Kultury był gospodarzem i organizatorem  XIX Międzypowiatowych Artystycznych Spotkań Seniorów. Do Władysławowa przybyło 30 zespołów z dawnego regionu konińskiego, które przygotowały kilkunastominutowe programy słowno-muzyczne opierające się głównie  na piosenkach, ale nie pozbawione także elementów słownych.

    Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe dyplomy ,, Nagrodę Jesiennego liścia ” i upominki.   


Przejdź do galerii zdjęć z wydarzenia


Strona 1 z 12

BIP

Dla administratora

Kontakt

T: +48 63 279 50 93

E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.