Klauzula RODO

Klauzula informacyjna


W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Gminny Ośrodek Kultury we Władysławowie.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury we Władysławowie mający swoją siedzibę w 62-710 Władysławów, ul. Rynek 23, tel.: +48 63 279 50 93.
 2. W Gminnym Ośrodku Kultury wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi. .
 3. Gminny Ośrodek Kultury we Władysławowie gromadzi Państwa dane w celu:
 • realizacji zadań związanych z edukacją, tworzeniem, upowszechnianiem i ochroną kultury;
 • zadań związanych z organizowaniem imprez artystycznych lub rozrywkowych;
 • informowania o zbliżających się wydarzeniach kulturalnych;
 • podjęcia pracy.
 1. W związku z przetwarzaniem w Gminnym Ośrodku Kultury we Władysławowie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • dostępu do treści danych z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Gminny Ośrodek Kultury we Władysławowie;
 • sprostowania danych;
 • usunięcia danych, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody, w pozostałych przypadkach, w których Gminny Ośrodek Kultury we Władysławowie przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa, dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków, w których Gminny Ośrodek Kultury we Władysławowie posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa.
 1. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Gminny Ośrodek Kultury we Władysławowie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu właściwego w sprawach ochrony danych , to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. W Gminnym Ośrodku Kultury we Władysławowie nie wykonuje się przetwarzania Pani/Pana danych w sposób zautomatyzowany.

 

 
I N F O R M A C J A


Biorąc udział w wydarzeniach organizowanych przez Gminy Ośrodek Kultury we Władysławowie, które  odbywają się w budynkach lub na terenie otwartym w gminie Władysławów wyraża Pani/Pan zgodę na upublicznianie swojego wizerunku w celu wykorzystania zdjęć i filmów w mediach, stronach internetowych, w tym na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury, Urzędu Gminy we Władysławowie oraz w Głosie Władysławowa.

 

 

BIP

Dla administratora

Kontakt

T: +48 63 279 50 93

E:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.